Спектър
 • Начало
 • Спектър
 • Компютърна томография

НИСКОДОЗОВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ


Информация

Имаме удоволствието ди Ви представим новият ни компютърен томограф (скенер) OPTIMA 540, произведен от GE Healthcare.

Иновативната интерактивната система за реконструкция на образите позволява намаляване на лъчевото натоварване на пациентите до 50%, без компромиси с качеството на изследването.

Апаратът дава възможност за провеждане на пълния спектър от висококачествени компютър-томографски изследвания на глава, шия и горен медиастинум, гръден кош, корем, малък таз, гръбначен стълб, крайници, КТ-ангиография, виртуална колоноскопия, дентални изследвания и обемно измерване на костна плънтост (при съмнение за остеопороза) с до 50% по-ниско лъчево натоварване за пациента.

От тук можете да свалите и попълните съгласието си за извършване на изследването.

Въпроси

Има ли противопоказания за провеждане на изследването?
Ако има спешна нужда от изследването (напр. животозастрашаващо състояние), няма противопоказания. Извън условията на спешност противопоказание е бременността.
Защо се прави контрастно усилване на образа и с какви рискове е свързано?

Контрастното усилване на образа според начина на въвеждане на контрастната материя се разделя на:

 • Перорално /през устата/
 • Интравенозно
 • Под формата на клизма
 • През предварително поставен катетър

Интравенозно контрастно усилване на образа при КТ/скенер/ се прави, когато:

 • Трябва да се изобразят кръвоносните съдове-КТ-ангиография на глава, на аорта, на периферни съдове.
 • Когато при нативното изследване има някаква находка се отчита промяната или липсата на промяна на плътността и след контрастиране.

Рисковете при контрастно усилване на образа са свързани с:

 • Алергични реакции към контрастната материя - ако пациента има алергия към йод и йодни препарати, алергия към медикаменти и храни е необходимо да се направи консултация с алерголог и предварителна медикаментозна подготовка за излезването по направена от него схема.
 • Намалена бъбречна функция-бъбречна недостатъчност.
 • Междулекарствени взаимодействия - ако сте на терапия с метформин е необходимо на се консултирате с вашия ендокринолог - три дни преди и три дни след контрастното усилване на образа не трябва да приемате метформин.
Голямо ли е лъчевото натоварване?
Лъчевото натоварване е различно при различните видове изследвания, като трябва да се направи разумният компромис полза-вреда. Ако информацията, която се получава при изследването е жизнено важна за лечението на пациента, тогава няма дефинирана горна граница на дозата при медицински изследвания.
Каква е подготовката за изследване?
Ако изследването ще се проведе с контрастно усилване на образа е необходимо поне три часа да не се храните.

Цени (в сила от 01.07.2020г)

Компютърна томография (Скенер)

Цена в лева

 Компютърна томография на една зона – нативно

150лв.

 Компютърна томография на една зона – с контраст

230лв.

 Компютърна томография на две зони – нативно

220лв.

 Компютърна томография на две зони – с контраст

300лв.

 Виртуална колоноскопия

220лв.

 Компютърна томография - ентерография

220лв.

 КТ ангиография на една анатомична зона

220лв.

 Измерване на костна плътност

80лв.

 Сканиране на две челюсти (дентаскен)

150лв.

 Сканиране на една челюст (сегмент)

120лв.

 Венозно инжектиране със собствен контраст

30лв.

 Венозно инжектиране на 50мл. контраст

50лв.

 Венозно инжектиране на 100мл. контраст

80лв.Галерия